Tài khoản mã số #1774

Garena trắng thông tin, con 9k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1774
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1774
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1774
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1774
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1774
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1774
40,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc I
Bậc ngọc 37
Vàng còn 9,341

Bình luận