Tài khoản mã số #1778

Garena trắng thông tin, còn 10k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1778
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1778
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1778
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1778
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1778
40,000đ
Rank Bạc II
Bậc ngọc 37
Vàng còn 10,543

Bình luận