Tài khoản mã số #1783

Garena trắng thông tin, có fennik và mganga thông thạo cao

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1783
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1783
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1783
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1783
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1783
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1783
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1783
150,000đ
Rank Bạc II
Bậc ngọc 60
Vàng còn 3,465

Bình luận