Tài khoản mã số #1787

Garena trắng thông tin, có ngộ không , fennik và 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1787
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1787
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1787
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1787
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1787
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1787
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1787
200,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng III
Bậc ngọc 76
Vàng còn 1,588

Bình luận