Tài khoản mã số #1788

Garena trắng thông tin, bảng ngọc 90. Best murad!!!

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1788
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1788
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1788
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1788
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1788
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1788
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1788
150,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim II
Bậc ngọc 90
Vàng còn 1,625

Bình luận