Tài khoản mã số #1790

Garena trắng thông tin, tướng nhiều

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1790
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1790
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1790
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1790
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1790
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1790
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1790
270,000đ
Rank Bạc II
Bậc ngọc 65
Vàng còn 2,467

Bình luận