Tài khoản mã số #1795

Garena trắng thông tin, còn 13k vàng, có , ngộ không, tulen , 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1795
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1795
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1795
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1795
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1795
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1795
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1795
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1795
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1795
500,000đ
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 67
Vàng còn 13,094

Bình luận