Tài khoản mã số #1796

Garena trắng thông tin, có fennik,liliana, tulen, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1796
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1796
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1796
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1796
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1796
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1796
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1796
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1796
290,000đ
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 64
Vàng còn 6,942

Bình luận