Tài khoản mã số #1813

Garena trắng thông tin

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1813
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1813
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1813
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1813
70,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc II
Bậc ngọc 46
Vàng còn 1,897

Bình luận