Tài khoản mã số #1818

Garena trắng thông tin, còn 14k vàng, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1818
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1818
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1818
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1818
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1818
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1818
60,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim III
Bậc ngọc 43
Vàng còn 14,679

Bình luận