Tài khoản mã số #1820

Garena trắng thông tin, còn 9k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1820
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1820
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1820
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1820
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1820
40,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng III
Bậc ngọc 30
Vàng còn 9,864

Bình luận