Tài khoản mã số #1821

Garena trắng thông tin, còn 6k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1821
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1821
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1821
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1821
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1821
50,000đ
Rank Đồng II
Bậc ngọc 28
Vàng còn 6,266

Bình luận