Tài khoản mã số #1823

Garena trắng thông tin, còn 6k vàng, 1800 ruby, 1 thẻ đồi tên, liliana thông thạo cao

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1823
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1823
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1823
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1823
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1823
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1823
90,000đ
Rank Vàng III
Bậc ngọc 70
Vàng còn 6,395

Bình luận