Tài khoản mã số #1830

Garena trắng thông tin, còn 16k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1830
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1830
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1830
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1830
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1830
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1830
70,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng III
Bậc ngọc 48
Vàng còn 16,389

Bình luận