Tài khoản mã số #1832

Garena trắng thông tin,còn 8k vàng, 1 thẻ đổi tên, 1 vé quay kho báo

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1832
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1832
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1832
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1832
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1832
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1832
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1832
100,000đ
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 42
Vàng còn 8,122

Bình luận