Tài khoản mã số #1833

Garena trắng thông tin, còn 12k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1833
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1833
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1833
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1833
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1833
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1833
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1833
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1833
120,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim V
Bậc ngọc 51
Vàng còn 12,264

Bình luận