Tài khoản mã số #1835

Garena trắng thông tin, còn 11k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1835
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1835
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1835
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1835
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1835
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1835
30,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng I
Bậc ngọc 40
Vàng còn 11,869

Bình luận