Tài khoản mã số #1846

Garena trắng thông tin, có tulen , nakroth, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1846
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1846
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1846
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1846
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1846
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1846
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1846
50,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 50
Vàng còn 5,631

Bình luận