Tài khoản mã số #1850

Garena trắng thông tin, còn 8k vàng , có tulen , murad ngon

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1850
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1850
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1850
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1850
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1850
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1850
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1850
70,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 66
Vàng còn 8,261

Bình luận