Tài khoản mã số #1851

Garena trắng thông tin, còn 10k vàng, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1851
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1851
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1851
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1851
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1851
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1851
50,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc III
Bậc ngọc 44
Vàng còn 10,765

Bình luận