Tài khoản mã số #1852

Garena trắng thông tin, có the flash

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1852
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1852
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1852
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1852
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1852
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1852
70,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc III
Bậc ngọc 28
Vàng còn 6,757

Bình luận