Tài khoản mã số #1855

Garena trắng thông tin, còn 8k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1855
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1855
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1855
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1855
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1855
50,000đ
Rank Bạc III
Bậc ngọc 45
Vàng còn 8,797

Bình luận