Tài khoản mã số #1860

Garena trắng thông tin, bảng ngọc 90, 2 thẻ đổi tên, còn 8k vàng, 1k5 ruby

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1860
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1860
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1860
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1860
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1860
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1860
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1860
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1860
300,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng I
Bậc ngọc 90
Vàng còn 8,178

Bình luận