Tài khoản mã số #1869

Garena trắng thông tin, có ngộ không ngon

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1869
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1869
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1869
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1869
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1869
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1869
80,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim IV
Bậc ngọc 38
Vàng còn 1,450

Bình luận