Tài khoản mã số #1873

Garena trắng thông tin, còn 7k vành

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1873
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1873
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1873
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1873
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1873
50,000đ
Rank Bạc III
Bậc ngọc 43
Vàng còn 7,470

Bình luận