Tài khoản mã số #1880

Garena trắng thông tin, nhiều skin ngon

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1880
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1880
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1880
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1880
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1880
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1880
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1880
450,000đ
Rank Bạc I
Bậc ngọc 54
Vàng còn 13,406

Bình luận