Tài khoản mã số #1887

Garena trắng thông tin, 53 viên ngọc III, thông thạo cao

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1887
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1887
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1887
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1887
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1887
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1887
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1887
200,000đ
Rank Bạch kim II
Bậc ngọc 90
Vàng còn 1,846

Bình luận