Tài khoản mã số #1895

Garena trắng thông tin, dư 35 quân huy

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1895
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1895
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1895
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1895
40,000đ
Rank Đồng II
Bậc ngọc 39
Vàng còn 5,577

Bình luận