Tài khoản mã số #1916

Garena trắng thông tin, 1 thẻ đổi tên, 1 vé quay kho báo

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1916
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1916
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1916
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1916
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1916
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1916
120,000đ
Rank Vàng II
Bậc ngọc 54
Vàng còn 7,078

Bình luận