Tài khoản mã số #1928

Garena trắng thông tin

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1928
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1928
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1928
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1928
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1928
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1928
50,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc II
Bậc ngọc 29
Vàng còn 1,331

Bình luận