Tài khoản mã số #1968

Garena trắng thông tin

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1968
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1968
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1968
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1968
70,000đ
Rank Bạc II
Bậc ngọc 54
Vàng còn 6,329

Bình luận