Tài khoản mã số #2134

Garena trắng thông tin, còn 13k vàng, tướng thử + skin thử nhiều...

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2134
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2134
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2134
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2134
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2134
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2134
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2134
100,000đ
Rank Đồng I
Bậc ngọc 58
Vàng còn 13,231

Bình luận