Tài khoản mã số #2140

Garena trắng thông tin, còn 18k vàng, tướng + skin thử nhiều

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2140
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2140
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2140
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2140
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2140
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2140
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2140
100,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng III
Bậc ngọc 66
Vàng còn 18,502

Bình luận