Tài khoản mã số #2188

Garena trắng thông tin

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2188
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2188
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2188
270,000đ
Rank Bạch kim IV
Bậc ngọc 67
Vàng còn 10,383

Bình luận