Tài khoản mã số #2231

Garena trắng thông tin, dư 103 quân huy

Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2231
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2231
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2231
170,000đ
Rank Đồng II
Bậc ngọc 36
Vàng còn 4,819

Bình luận