Tài khoản mã số #2275

Garena trắng thông tin,1 thẻ đổi tên, có ngộ không ngon

Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2275
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2275
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2275
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2275
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2275
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2275
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2275
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2275
120,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim I
Bậc ngọc 77
Vàng còn 1,938

Bình luận