Tài khoản mã số #2360

Garena trắng thông tin,còn 17k vàng, 1 thẻ đổi tên

Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2360
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2360
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2360
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2360
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2360
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2360
100,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng II
Bậc ngọc 42
Vàng còn 17,278

Bình luận