Tài khoản mã số #2384

Garena trắng thông tin, 1 thẻ đổi tên, rank mùa trước cao thủ

Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2384
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2384
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2384
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2384
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2384
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2384
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2384
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2384
170,000đ
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 84
Vàng còn 2,524

Bình luận