Tài khoản mã số #2430

Garena trắng thông tin,1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2430
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2430
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2430
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2430
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2430
60,000đ
Rank Bạc II
Bậc ngọc 50
Vàng còn 8,771

Bình luận