Tài khoản mã số #2451

Garena trắng thông tin,1 thẻ đỏi tên

Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2451
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2451
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2451
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2451
Shop Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2451
50,000đ
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 30
Vàng còn 3,009

Bình luận