Tài khoản mã số #2452

Garena trắng thông tin, 8 bảng ngọc

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2452
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2452
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2452
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2452
250,000đ
Rank Bạc I
Bậc ngọc 70
Vàng còn 9,727

Bình luận