Thông tin tài khoản

Garena trắng thông tin, 5k vàng, có fennik

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2468
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2468
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2468
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2468
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2468
Mua ngay
60,000₫
Rank Bạc III
Bậc ngọc 47
Vàng còn 5,538

Bình luận