Thử vận may Liên Quân

50% trúng
Thử vận may 9k
15% acc không đúng mật khẩu, 10% acc VIP trắng thông tin, 25% acc trắng thông tin, 50% acc VIP có thông tin không thể đổi mật khẩu.
Hiện đang còn 0 tài khoản
9,000 ₫ cơ hộ sở hữu acc khủng
100% trúng
Thử vận may 18k
Tài khoản garena trắng thông tin, 80% acc có 10 tướng trở lên, 20% acc VIP 30 tướng trở lên.
Hiện đang còn 0 tài khoản
18,000 ₫ sở hữu trên 10 tướng
100% trúng
Thử vận may 50k
Tài khoản garena trắng thông tin, 80% acc có 15 tướng trở lên, 20% acc VIP 35 tướng trở lên.
Hiện đang còn 90 tài khoản
50,000 ₫ sở hữu trên 15 tướng
100% trúng
Thử vận may 100k
Tài khoản garena trắng thông tin, 80% acc có 18 tướng trở lên, 20% acc VIP 40 tướng trở lên.
Hiện đang còn 31 tài khoản
100,000 ₫ sở hữu trên 18 tướng